บริษัท แอ็นทรูเรียม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 588/3 อาคารพาณิชย์ ตลาดพันล้าน ถนน เจนจบทอศ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000 เบอรโทรศัพท์ 09-1125-4545