ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตู้เติมเงิน (DEALER)

คือ ตัวแทนจำหน่าย ตู้เติมเงิน สินค้าและบริการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท มีความสามารถจำหน่ายและบริการซ่อม ให้กับลูกค้าทั่วไป อีกทั้งตัวแทนขาย หรือ ตัวแทนจำหน่ายรายย่อย พร้อม มีทีมงานเจ้าหน้าที่คอยบริการลูกค้าสำหรับบริการหลังการขาย

เงื่อนไขตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทน ต้องเป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล มีสำนักงานที่ตั้งในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ และพร้อมดำเนินการได้ทันที ตัวแทน ต้องทำการตลาดและจำหน่ายสินค้าในเครือของบริษัท หรือสินค้า ที่ทำการตกลง ต้องสั่งซื้อตู้สำหรับเตรียมพร้อมจำหน่ายขั้นต่ำ 5 เครื่องในการสมัครเข้ามาครั้งแรก ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจาก คณะกรรมการของบริษัท

ส่วนลดการขาย

บริษัทจะให้ส่วนลดการขายกับ ตัวแทน โดยขึ้นกับความสามารถ ของตัวแทนในการขยายตลาด หรือตามที่ตกลงกับบริษัท

รูปแบบการจำหน่าย-บริการ

การจำหน่ายรูปแบบขายขาด-ผ่อน สินค้าในเครือของบริษัท การจำหน่ายรูปแบบของเฟรนไชส์ของบริษัทฯ การจำหน่ายในรูปแบบเป็นนายทุนเอง และจำหน่ายเฟรนไชส์ด้วยตนเอง มีความสามารถในการบริการลูกค้าในเขตรับผิดชอบ ตามอัตราค่าบริการที่ยุติธรรม

พื้นที่ในการจัดจำหน่าย

ตัวแทนจะมีสิทธิทำการขายแต่ผู้เดียวในพื้นที่ ที่ทำการตกลงกับบริษัทในสัญญาและหากทำการขาย ข้ามเขตรับผิดชอบ ควรแจ้งมาที่บริษัทก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับตัวแทนในเขตพื้นที่อื่นๆ

หน้าที่ของตัวแทนจำหน่าย

ทำการตลาดและการจัดจำหน่ายตามนโยบายของบริษัท จำหน่ายและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า พร้อมการติดตั้ง มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแนะนำ, ปรึกษา และการสนับสนุนการจัดจำหน่ายแก่ตัวแทนขาย มีทีมช่างที่ออกติดตั้งและดูแลบริการหลังการขายในพื้นที่รับผิดชอบ ควบคุมมาตรฐานของการบริการ ตามนโยบายบริษัทฯ เพื่อการบริการหลังการขายที่ดีให้กับลูกค้า

การสนับสนุนของบริษัท

สนับสนุนข้อมูลการจัดจำหน่าย ตู้เติมเงิน และสินค้าอื่นๆในเครือ, การส่งเสริมการขายต่างๆ ให้กับตัวแทน การแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง เช่น หนังสือ หรือ หน้าเว็บของบริษัท มีผลตอบแทนพิเศษ ตามวาระ เพื่อเป็นการสนับสนุนตัวแทน ให้สิทธิตัวแทน ในการขาย -บริการแต่ผู้เดียวในเขตนั้นๆตามที่ตกลงกับบริษัท มีการจัดอบรมให้ความรู้ ด้านการขาย -ซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุดให้กับตัวแทน

ข้อมูลผู้สนใจตู้

  • ชื่อ-สกุล

  • เบอร์โทรศัพท์

รุ่นตู้เติมเงิน

  • รุ่นที่สนใจ

สถานที่ติดตั้ง

  • จังหวัด

  • บ้านเลขที่ / อำเภอ

  • ท่านเคยทำธรุกิจตู้เติมงานมาก่อนหรือเปล่า

  • อยู่ใก้ลร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven หรือ Tesco Lotus อยู่ในรัศมี 100 เมตร หรือไม่